close
Vendi

ANALIZË E RE PËR MARRËVESHJEN E OHRIT

ANALIZE PER MARVESHJEN E OHRIT

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë u mbajtë seancë e Komisionit për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive, Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve, Komiteti për marrëdhënie mes bashkësive dhe Komisioni Ligjdhënës juridik.

Anëtarët e Komisionit për marrëdhënie mes bashkësive shqyrtuan Propozim programin për punën e këtij Komiteti dhe Informatën për zbatimin dhe realizimin e Marrëveshjes kornizë të Ohrit, të përgatitur nga Sekretariatit për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.

Zëvendës Kryeministri për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi sot ka paralajmëruar një analizë me qasje të re për implementimin e kësaj marrëveshje.

Deputetët pritën që Xhaferi të kumtojë më shumë informacione për përfaqësimin e shqiptarëve dhe pjesëtarëve të bashkësive tjera etnike në institucione,për përdorimin e gjuhëve etj.Sipas deputetëve të PDSH-së,MO aspak nuk ka filluar që të realizohet.

Deputeti I BDI Rafiz Aliti ka kritikuar punën e sekretariatit duke vlerësuar se edhe pas 14 viteve nga miratimi I kësaj marrëveshje ajo nuk është plotësisht e implementuar.

Për shkak të debateve që në momente ishin edhe me tone të larta,mbledhja ishte ndërprerë kurse më vonë nuk filloi për shkak të mungesës së kuorumit.Për 15 Korrik është paralajmëruar takim ku përfaqësues të më shumë institucioneve do të japin vlerësimin e tyre lidhur me implementimin e MO.

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia