close
Bota

BE-JA NDRYSHON QASJEN PËR UDHËTIMET: NË BAZË TË INDIVIDIT DHE JO TË ZONAVE

c54ba441-869b-44ec-92f8-8c71f77b19d7_cx0_cy2_cw0_w1597_n_r1_st

Këshilli i Bashkimit miratoi sot një rekomandim që ka për synim lehtësimin e lëvizjes së lirë të sigurtë në Bashkimin Europian në kushtet e pandemisë COVID-19. Sipas rekomandimit të ri, masat për COVID-19 duhet të zbatohen duke marrë parasysh statusin e personit që udhëton dhe jo situatën epidemiologjike të vendit ngaku niset.  Rrjedhimisht, përcaktuesi kryesor për udhëtimet brenda Bashkimin Europian duhet të jetë statusi i vaksinimit, i testit PCR ose i rikuperimit të një udhëtari nga COVID-19, në bazë të certifikatës së vlefshme dixhitale të BE-së për COVID-19. Këtu bëjnë përjashtim vetëm zonat ku virusi qarkullon në nivele shumë të larta. Rekomandimi do të hyjë në fuqi më 1 shkurt 2022, në të njëjtën ditë me një akt të deleguar që ndryshon rregulloren e certifikatës dixhitale COVID-19 dhe parashikon një periudhë pranimi prej 270 ditësh për certifikatat e vaksinimit.

Cfarë konsiderohet çertifikatë e vlefshme dixhitale COVID-19 ?

Certifikata dixhitale konsiderohet e vlefshme kur ajo përmban vaksinimin e plotë të personit edhe nëse ai nuk ka kryer dozën përfocuese (booster) brenda 9 muajsh, që është doza e tretë për vaksinat  si Pfizer, Moderna, apo dozën e dytë për vaksinat si Johnson & Johnson. Me rregulloren e re, Bashkimi Europian u jep kohë kështu qytetarëve që të kryejnë dozën e tretë përforcuese brenda 9 muajsh nga data e marrjes së dozës së dytë për vaksinat me tre doza dhe dozën e dytë për vaksinat me një dozë. Një certifikatë e vlefshme dixhitale e BE-së për COVID përfshin:

-Një certifikatë vaksinimi për një vaksinë të miratuar në nivel evropian nëse kanë kaluar të paktën 14 ditë dhe jo më shumë se 270 ditë nga doza e fundit e serisë së vaksinimit parësor ose nëse personi ka marrë një dozë përforcuese. Shtetet anëtare mund të pranojnë gjithashtu certifikata vaksinimi për vaksinat e miratuara nga autoritetet kombëtare ose OBSH.

-Një rezultat negativ i testit PCR i marrë jo më shumë se 72 orë përpara udhëtimit ose një test i shpejtë antigjenik negativ i marrë jo më shumë se 24 orë para udhëtimit.

Një certifikatë rikuperimi që tregon se nuk kanë kaluar më shumë se 180 ditë nga data e rezultatit të parë pozitiv të testit.

 Personave që nuk posedojnë një certifikatë dixhitale të BE-së për COVID mund t’u kërkohet t’i nënshtrohen një testi përpara ose jo më vonë se 24 orë pas mbërritjes. Udhëtarët me një funksion ose nevojë thelbësore, udhëtarët ndërkufitarë dhe fëmijët nën 12 vjeç duhet të përjashtohen nga kjo kërkesë.

 

Ç’ndodhë me hartën e zonave në nivelin epidemiologjik ?

Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) duhet të vazhdojë të publikojë një hartë të rajoneve të shteteve anëtare që tregon rrezikun e mundshëm të infeksionit sipas një sistemi semaforik (jeshile, portokalli, e kuqe, e kuqe e errët). Harta duhet të bazohet në shkallën e njoftimit të rasteve 14-ditore, shkallën e marrjes së vaksinës dhe testimit. Bazuar në këtë hartë, shtetet anëtare duhet të zbatojnë masa për udhëtimet drejt dhe nga zonat e kuqe të errëta, ku virusi qarkullon në nivele shumë të larta. Ato duhet në veçanti të dekurajojnë të gjitha udhëtimet jo thelbësore dhe të kërkojnë që personat që vijnë nga ato zona që nuk kanë një certifikatë vaksinimi ose rikuperimi t’i nënshtrohen një testi përpara nisjes dhe të vendosen në karantinë pas mbërritjes. Disa përjashtime nga këto masa duhet të zbatohen për udhëtarët me një funksion ose nevojë thelbësore, udhëtarët ndërkufitarë dhe fëmijët nën moshën 12 vjeç/Erisa Zykaj TvKlan Bruksel.

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia