close
Top LajmeVendi

Çmime të reja të derivateve të naftës

nafta-2

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur, miratoi vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit

Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse
të transportit janë:
– Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 81,00 (denarë/litër)
– Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 83,00 (denarë/litër)
– Naftë motori – ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 82,00 (denarë/litër)
– Vaj për djegie – ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) – 78,50 (denarë/litër)
– Mazut М-1 SU – 54,154 (denarë/kilogram)

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia