close
EkonomiVendi

EKONOMI: AKTIVIZIMI I BIZNESEVE DHE ZHVILLIMI RAJONAL

Screenshot_2

Mundësitë sipërmarrëse të Maqedonisë si anëtare e BE


Ne raportin e fundit të 2017 në statistikat shtetërore nga 6877 biznese të regjistruara, 6249 janë mbyllur, megjithate sipas profesorit univesitar Veland Ramadani keto numra nuk jane dhe aq shqetësuese bazuar në faktorët të cilët kanë ndikuar në këto biznese, gjithashtu ai pohon qe Maqedonia si anëtare e BE-së sjell nje fryme me te madhe të zhvillimit te ndermarrësve te rinj permes programeve per mbeshtetje te bizneseve.

Aktivizimi i sipërmarrësve të rinjë parqet një ndër mekanizmat kryesor drejt zhvillimit ekonomik rajonal. Bazuar në entin statistikor shtetëror Maqedonia numëron 71 519 subjekte afariste aktive ku pjesmarrje më të madhe ka rajoni i Shkupit me 37,5% kurse pjesëmarrje më të vogël të bizneseve aktive ka rajoni Veri-lindor me 5,7%.

Duke pasur parasysh raportin e fundit per 2017 te statistikave shtetërore nga 6877 biznese të regjitruara, 6249 jane mbyllur megjithate sipas profesorit univesitar Veland Ramadani keto numra nuk jane dhe aq shqetesuese bazuar ne faktoret te cilet kane ndikuar ne keto biznese.

Bruto Prodhimin Vendor per koke banori ne baze te raportit te 2017 ku Rajoni i Shkupit eshte regjisturar me indeks më të madh, kurse ai i Pologut me indeks me të vogel te BPV-së per koke banori vërteton edhe njehere pabarazine e zhvillimit ekonimik rajonal, gje qe duhet të jetë një nga preokupimet e qeverise aktuale.

Megjithate cilat jane mundësitë sipërmarrëse te Maqedonise si anëtare e BE-së, cilat jane avantazhet dhe sa projekte ofron BE-ja per shtetet anëtare, prof Ramadani pohon:

Se fundi qeveria ka shpalosur “Programin per punësim 2018 ” ku synohet hapja e 980 bizneseve ne Maqedoni me nje investim ne vlere prej 9.8 milionë euro. /Artina Zeqiri/

 

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia