close
Top LajmeVendi

FILLON ZBATIMI I “E DIELA – DITË JO PUNE” – Ç`THOTË LIGJI?

diel

Hynë në fuqi ndryshimet në Ligjin e Punës, duke përcaktuar të dielën si ditë jopune për 92% të punëtorëve.

Për pjesën tjetër, që do të punojnë të dielave, ndryshimet parashikojnë të paktën 50% më shumë mëditje dhe ditë pushimi për punëtorët, të cilat janë pjesë e aktiviteteve të nevojshme për funksionimin e shoqërisë, aktivitete në të cilat procesi i punës nuk guxon ose nuk mund të ndalet, dhe 100% mëditje më të lartë dhe ditë pushimi për ata që do të punojnë në aktivitete jo thelbësore që do të lejohen të punojnë.

Ligji për marrëdhëniet e punës rendit blegtorinë, blegtorinë e përzier, nxjerrjen e qymyrit dhe linjitit, nxjerrjen e metaleve, shtypjen dhe botimin e gazetave, prodhimin e bukës, brumërat e freskëta dhe biskotat si aktivitete që duhet të punojnë për funksionimin normal të shoqërisë, fletët, tubacionet dhe profilet e masës plastike, prodhimi i gazit industrial, prodhimi i metaleve, farmacitë, furnizimi me energji elektrike, gazi, avulli dhe klimatizimi, furnizimi me ujë, largimi i ujërave të zeza, menaxhimi i mbetjeve dhe aktivitetet rehabilitimi i mjedisit, si dhe i tokës, tubacioni, transporti ujor dhe ajror.

Këto aktivitete përfshijnë edhe ruajtjen dhe aktivitetet ndihmëse në transport, objektet akomoduese, aktivitetet për përgatitjen e ushqimit dhe shërbimin e ushqimit, aktivitet filmik, aktivitete për programe video dhe televizive, programe transmetimi, telekomunikacion, aktivitete të shërbimit të informacionit (hosting, përpunimi i të dhënave, portalet e internetit, etj. .), duke shfaqur filma, aktivitete fotografike, aktivitete veterinare, dhënie me qira dhe dhënie me qira të mjeteve motorike, aktivitete të shërbimeve private të mbrojtjes dhe mbrojtjes me ndihmën e sistemeve të sigurisë, por edhe aktivitete të qendrave të thirrjeve.

Aktivitetet e përgjithshme të administratës publike renditen gjithashtu si thelbësore, vetëm për çështjet urgjente që kanë të bëjnë me mbajtjen e seancave, inspektimeve dhe të cilat çështje janë me rëndësi jetike për interesin shtetëror dhe publik, punët për mbrojtjen, veprimtaritë gjyqësore dhe gjyqësore, punët për rendin dhe sigurinë publike, veprimtaritë e shërbimit zjarrfikës, veprimtaritë për kujdesin shëndetësor, veprimtaritë e mbrojtjes sociale me akomodim, veprimtari krijuese, artistike dhe argëtuese, aktivitete i muzeve, aktivitetet e kopshteve zoologjike dhe rezervateve natyrore, aktivitetet sportive, argëtuese dhe rekreative, funerale dhe aktivitete të ngjashme, shërbimi doganor në pikat kufitare, veprimtaritë që kanë karakter të aktiviteteve ndihmëse ose ndihmëse për mbarëvajtjen e aktiviteteve nga ky paragraf, në bazë të marrëveshjes së lidhur me punëdhënësin nga aktivitetet nga ky paragraf, si dhe punët nga veprimtaritë e tjera që nuk përfshihen në këtë paragraf, dhe kanë karakter të punëve ndihmëse dhe ndihmëse për kryerjen e pandërprerë të veprimtarisë bazë të punëdhënësit.

Ndryshimet në Ligjin për Tregti, i cili rregullon disa nga çështjet për punë në ditën e festës javore, rregullon edhe punën e disa subjekteve tregtare që do të mund të punojnë të dielave. Sipas ligjit, tregtia me pakicë mund të bëhet në dyqane apo kioska të specializuara për shitjen e akulloreve, ëmbëlsirave dhe mezeve, luleve, suvenireve, filigranëve, gazetave dhe cigareve, si dhe në vendet turistike të përcaktuara me Ligjin për Turizmin, si në dyqane, në pikat e karburantit në kuadër të të cilave kryhet tregtia me pakicë e kryesisht ushqimeve, pijeve dhe duhanit.

Ligji parashikon gjithashtu që dyqanet, kioskat dhe stendat mund të funksionojnë në qendrat tregtare që kanë një sipërfaqe minimale efektive të shitjes me pakicë prej 8000 m2, stendat dhe kioskat ku shiten mallrat gjatë ngjarjeve sportive, festivaleve dhe eventeve, panaireve. gjatë shfaqjes publike të veprave kinematografike, në dyqanet me pakicë të ushqimit (përjashtuar perimet dhe frutat), pijet dhe duhanin në të cilat tregtia kryhet personalisht vetëm nga pronari i dyqanit dhe tregjet e gjelbra.

Në përputhje me ligjin, 2% e xhiros së realizuar në qendrat tregtare një vit më parë për funksionimin e të dielave dhe festave do të dedikohet për ndërtimin e kopshteve të reja.

Punëdhënësit që shkelin ligjin do të përballen me ndalim pune 15-ditore dhe akuza për kundërvajtje. Nëse punëdhënësi përsërit të njëjtën vepër brenda një viti, ndalimi i punës do të jetë 30 ditë. Gjatë periudhave të ndalimit të punës, punëdhënësi do të jetë i detyruar t’u paguajë punëtorëve kompensim në shumën e pagës së paguar në muajin paraardhës dhe nuk duhet të zvogëlojë numrin e të punësuarve./KlanMacedonia/

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia