close
Vendi

Ja kush zgjidhet prorektor për Financa, Investime dhe Zhvillim në UNT

rgergger

SENATI I UNIVERSITETIT NËNË TEREZA NË SHKUP me propozim të rektorit Prof.Dr. Izet Zeqiri dhe me votim të fshehtë emron PROREKTORËT e rinj. Ndër ta është edhe Doc. Dr. BUJAMIN BELA një kontribues në sferen edukative dhe shoqërore. Profesor Bela zgjidhet në pozitën e Prorektorit për Financa, Investime dhe Zhvillim.

Bujamin Bela i lindur më 08.07.1986 në SHKUP ka diplomuar në fushën e MENAXHMENTIT dhe studimet Master në “MBA Management Business Administration” pran Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, ndërsa studimet e Doktoratës në Universitetin e Stambollit në Turqi. Titullin “Doktor shkence” e mori në Departamentin e Menaxhimit me Resurset Njerëzore pranë Universitetin të Stambollit, ku ka shtjelluar temën mbi ndikimin e Pabarazive dhe Padrejtësive Pagesore dhe Financiare (pagat bazë dhe beneficionet) tek Intencat për Lënjen e Punës me moderator Kushtet e Punës.

Shpresa, entuziazmi dhe profesionalizmi do ti shtohen timit menaxhues të ri në realizimin e objektivave të përbashkëta për një universitet publik të suksesshëm dhe konkurues.

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia