close
Sequence 01.00_04_06_01.Still008

TELEVIZIONI KOMBËTAR KLAN MACEDONIA

SHPALL

Konkurs për pozitën:
Një (1) Agjent marketingu
Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme:

 Te ketë te përfunduar shkollimin e lartë (preferohet Fakulteti Ekonomik: Marketing dhe Menaxhment, Komunikim, Drejtësi)
 Aftësi për të punuar në situata stresuese;
Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik;
Të posedojë patentë shoferi;

Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
Të zotërojë mirë gjuhët;
Përvojë paraprake të punës në marketing (përvoja e punës në televizione konsiderohet përparësi) Metoda e pagesës:

Pagë fikse dhe bonuse në bazë të performancës. Afati dhe forma e aplikimit: 

Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen çdo ditë pune nga ora 09:00 deri 17:00 në zyrën e Televizionit nacional Klan Macedonia, në adresën: Rr. Ilindenit, 4, lokal 17 Tetovë, ose përmes postës elektronike në adresën: [email protected] .com.

Për çdo pyetje plotësuese mund të na kontaktoni në nr. e tel 070/482-517.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është data 22.01.2020


НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА КЛАН МАКЕДОНИЈА

ОБЈАВУВА

Конкурс за позицијата:

Еден (1) Агент за маркетинг

Општи квалификации и вештини:

 Да има завршено високо образование (по можност Економски факултет, Маркетинг и Менаџмент, Комуникација, Право)

Способност за работа во стресни ситуации;

Способност за самостојна работа, како и за тимска работа во динамична средина;

Да поседува возачка дозвола;

Одлични комуникациски вештини;
Одлично познавање на странски јазици;

Претходно работно искуство во маркетинг ( работното искуството во телевизија се смета за предност )

Метод на плаќање:
Фиксна плата и бонуси врз основа на перформанси.

Краен рок и начин на аплицирање:

Заинтересираните кандидати можат да аплицираат секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот во канцеларијата на Националната Телевизија Клан Македонија, на адреса: Ул. Илинденска, бр. 4, локал 17 Тетово, или по е-пошта на адреса: [email protected]

За какви било дополнителни прашања можете да не контактирате на тел.бр. 070 / 482-517. Крајниот рок за доставување на апликациите е 22.01.2020 година.

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia