close
EkonomiTop LajmeVendi

Në maj janë shpenzuar 544 181 megavat energji elektrike

Teksas-stud-stru-a

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit maj të vitit 2022, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë është 544 181 МWh energji elektrike, 3.801 mil. nm3 gaz natyror, 470 502 ton qymyr dhe 98 497 ton produkte të naftës.

Prodhimi i brendshëm bruto i energjisë elektrike merr pjesë me 75.7 % në harxhimin e brendshëm bruto të energjisë elektrike, ndërsa 97.5 % nga harxhimi i përgjithshëm i qymyrit është përdorur për prodhimin e energjisë elektrike.

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia