close
Vendi

PE-ja: 14,2 MILIARDË ASISTENCË FINANCIARE PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Plenary session – Opening of the sitting

NDIHMA KUSHTËZOHET ME PROGRESIN NË DEMOKRACI, SHTETIN LIGJOR DHE TË DREJTAT E NJERIUT


I mbledhur në seancë plenare, Parlamenti Evropian debatoi dhe miratoi assistencën financiare të  para-anëtarësimit në BE (IPA III) për vendet e Ballkanit Perëndimor për periudhën 2021-2027 (në mbrëmjen e 14 shtatorit 2021.) Parlamenti Europian mbështet 14,2 miliardë euro si asistencë financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadrin e IPA III. Instrumenti IPA III financon reformat si në vendet kandidate ashtu edhe në vendet potenciale kandidate. Bêhet fjalë pëdr një mbështetje financiare për zbatimin e axhendës së reformave europiane të vendeve të rajonit dhe  përafrimin e tyre  me standardet dhe vlerat e Bashkimit Evropian. IPA III ka si objektiv kryesor përmirësimin e kapacitetit ekonomik dhe industrial të rajonit për krijimin e vendeve të punës, tranzicionin e gjelbër dhe dixhital në rajon, si dhe nxitjen e procesit të ndërlidhjes midis vendeve të rajonit.

Por ndryshimi që sjell IPA III krahasuar me asistencën e mëparëshme financiare është se fondet e Bashkimit Europian nuk do akordohen më në formën e “çekut tê bardhë”, por në bazë të përparimit në prioritetet kryesore. Kjo pasi IPA III synon gjithashtu të çlirojë optimizëm për investimet në rajon nga fondet e Bashkimit Europian me një qasje të bazuar në performancë.  Bashkëraportuesja Zeljana Zovko ka bërë të ditur, se grupimi i partive popullore europiane ka mbrojtur një kushtëzim të qartë për përfitimin nga fondet europiane. Ky kushtëzim do të bënte të mundur pezullimin e asistencës financiare për një vend kandidat ose potencial kandidat në rast të degradimit në demokraci, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Ky kushtëzim është mbrojtur edhe nga grupime të tjera për të siguruar respektimin e kritereve të Kopenhagenit dhe vlerave themelore europiane. Sipas bashkëraportuesve Zeljana Zovko dhe Tonino Picula, për IPA III, Parlamentin Evropian siguron një roli më të fortë në mekanizmat e programimit dhe qeverisjes së asistencës europiane. Synimi i Parlamentit Europian është përfshirja në miratimin e një sërë objektivash specifike dy herë në vit dhe diskutimi i zbatimit të tij me Komisionin Europian. /Erisa Zykaj – Brulsel/

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia