close
EkonomiVendi

QEVERIA: PROPOZIMLIGJ PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR LETRA ME VLERË

09112021_VRSM_118Sednica (5)

Në seancën e 118-të, Qeveria ka vërtetuar Propozim-ligjin për ndryshimin e Ligjit për letra me vlerë, me të cilin mundësohet që përveç brokerëve, bankave, shoqatave të sigurimit, shoqatave për menaxhim me fonde të hapura dhe të mbyllura të investimeve, si themelues dhe aksionar në depozituesin, mund të jenë edhe bursat e vendit dhe të huaj dhe depozituesit.

Me këtë plotësim të zgjidhjes ligjore bëhet liberalizimi I tregut, që çon në drejtim të zhvillimit më të madh tekniko-teknologjik të infrastrukturës së tregut në fushëm e tregut të kapitalit me hyrje të investitorëve të huaj potencial në këtë veprimtari./KlanMacedonia/

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia