close
Top LajmeVendi

AVOKATI I POPULLIT: MASA KUNDËR SHTATZËNISË SË TË MITURAVE

Screenshot_3

Gjithsejt 62 të mituar kanë ndërprerë shtatzëninë kurse 731 kanë lindur. Më të rejat janë të moshës prej 11 deri më 13 vjeç. Nga Zyra e Avokatit të Popullit kërkojnë masa urgjente për t`u ballafaquar me këtë shqetësim, kurse nga Klinika e Gjinekologjisë dhe Akusherisë bëjnë thirrje për kujdes ngase aborti sjell rreziqe.

Masa urgjente për ballafaqim me problemin e shtatzënisë së të miturave kërkojnë nga Zyra e Avokatit të Popullit, pas rezultateve të publikuara në periudhën e viteve 2016 – 2017. Gjithsejt 62 të mitura deri në 18 vjet, kanë ndërprerë shtatzëninë në tetë institucione publike shëndetësore. Pjesa më e madhe e tyre janë të moshës prej 14 deri 16 vjeç. Zv/Avokatja e Popullit Vaska Bajramovska – Mustafa ka theksuar se shqetësuese janë numrat lidhur me moshën e fëmijëve që bëhen nëna. Sipas dokumenteve në institucionet publike shëndetësore, janë evidentuar edhe katër raste të lindjeve të fëmijëve të moshës prej 11 deri 13 vjeç.

“Thuajse të gjithë lindjet e të miturave janë jashtëmartesore. Spitalet nuk mbajnë evidenca të posaçme për ta, ose nuk janë të sakta rreth statusit martesor. Nuk respektohet obligimi ligjor për sigurimin e pëlqimit nga prindëri-kujdestar gjatë intervenimit ndaj lindjeve të të miturave”- deklaron Vaska Bajramovska – Mustafa – Zv/Avokate e Popullit

Klinika për Gjinekologji dhe Akusheri është një nga institucionet që ishte kyçur në hulumtimet e Avokatit të Popullit. Zëdhënënsja Dragana Bukilica njoftoi se pjesa më e madhe e pacienteve ishin dërguar në këtë klinikë. Rreth rregullores ligjore për pëlqim nga prindëri-kujdestari, ajo thotë se plotësisht ka qenë e respektuar.

“Tek ne në Klinikën për Gjinekologji dhe Akuesheri, plotësisht është respektuar procedura formalo-juridike për posedimin e nënshkrimit të prindërit apo kujdestarit. Shpeshherë duke pasur parasysh se pacientet janë shumë të reja dhe bëhet fjalë për shtatzëni të paplanifikuar, ajo ndërpritet për shkak se ata ende nuk e shohin veten në rolin e prindërit” shprehet Dragana Bukilica – Klinika për Gjinekologji dhe Akusheri.

Si pjesë e rekomandimeve të Avokatit të Popullit janë edhe edukimi i të rinjve nëpër shkollat rreth shëndetit reproduktiv si dhe mënyrat e mbrojtjes nga shtatzënia e padëshiruar dhe nga sëmundjet infektuese seksuale. Gjithashtu përmendet edhe bashkëpunimi me Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Punës dhe Politikës Sociale dhe të njëjtët ta shqyrtojnë mundësinë e vendosjes së linjës pa pagesë telefonike që të rinjtë të kenë mundësi të marrin përgjigje rreth çështjeve të kontracepcionit, simptomeve të shtatzënisë, procedurave për ndërprerje të shtatzënisë e të tjera. /Verica Dimitrijevska/

 

 

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia