close

DESKOSKA: LIGJI PËR PSP-në TË MIRATOHET PARA SAMITIT