close

HAPPY DAY – EKONOMI: EFEKTET E FUQIZIMIT TË KAPITALIT HUMAN