close

KLAN DEBAT: PËR RACIONALEN, LOGJIKEN DHE SJELLJEN POLITIKE