close

KONCEPT I RI PËR EDUKIMIN QYTETAR

Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi ka marrë pjesë në promovimin e Konceptit të ri për edukimin qytetar, ku nëpërmjet një procesi inkluziv, janë kyçur partner vendor dhe ndërkombëtarë, si dhe mësimdhënësit.

Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi, në promovimin e konceptit të ri për edukimin qytetar, u shpreh se edukimi qytetar cilësor do të mundësojë të ndërtojmë breza që do të jenë të informuar dhe aktiv dhe të cilët e kuptojnë rolin dhe përgjegjësinë e tyre si qytetarë.

Siç pohoi Ademi ky koncept ka filluar në shtator të vitit 2018 në lëndër e arsimit qytetarë të klasës së tetë, i cili koncept do të vazhdojë në 2019-tën edhe për klasën e nëntë dhe në arsimin e mesëm ku edhe po pilotohet is koncept./Lulzime Ameti