close

MARRËVESHJA QEVERIA E RM-së – LËVIZJA BESA

KOMUNIKATË E PËRBASHKËT

Dëshirojmë ta njoftojmë opinionin se është arritur marrëveshje me të cilën janë tejkaluar dallimet, për të cilat informuam se ekzistojnë. Edhe njëherë konfirmojmë se nënshtetësia është maqedonas/qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku është pranuar amendamenti në Ligjin Kushtetues me të cilin konfirmohet nënshtetësia maqedonas/qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe sqarohet se si do të jetë për qytetarët shqiptarë në gjuhën shqipe dhe do të vërtetohet në të gjitha ligjet ku është e nevojshme.

Njëkohësisht, është pranuar amendamenti i amendamentit kushtetues XXXVI ku konfirmohet se Republika njëjtë kujdeset për diasporën e të gjithë qytetarëve të saj.

Në mënyrë plotësuese në ligjin për letërnjoftim do të shënohet edhe përkatësia etnike e qytetarëve.

Të gjitha çështjet tjera që ishin propozuar si amendamente, do të tërhiqen, për shkak se formalisht dhe juridikisht nuk ka mundësi që të realizohen tani, kurse mbetemi të përkushtuar që në të ardhmen të punojmë në zgjidhjen e tyre, me qëllim që t`i mënjanojmë edhe këto probleme me të cilët ballafaqohen qytetarët, kurse për shkak të arritjes së vlerave të përbashkëta evropiane – thuhet në komunikatën e përbashkët të Qeverisë së Maqedonisë dhe Lëvizjes Besa.