close
EkonomiVendi

ODA EKONOMIKE: ARBITRAZHI NGADALË PO BËHET NJË PRAKTIKË

DAEA13A2-3C2F-40EE-B36D-61418F1AD746

JANË DUKE U ZGJIDHUR MOSMARRËVESHJET TREGTARE PREJ 100,000 EURO


Nga numri I përgjithshëm I procedurave të ngritura arbitrare në pesë vitet e fundit 2015 – 2020, 60% kanë qenë konteste pa elemente ndërkombëtare, derisa 40% kanë pasur këtë element, tregojnë të dhënat statistikore të Odës Ekonomike të Maqedonisë.

Sipas Odës Ekonomike, çështja e arbitrazhit ngadalë po bëhet praktikë. Kompanitë gjithnjë e më shumë po e kuptojnë se është  më e shpejt, por edhe më lirë të zgjidhin mosmarrëveshjet në këtë mënyrë, në vend se në gjykatë. Arbitrazhi zakonisht përfundon në gjashtë deri në nëntë muaj, dhe gjyqi zgjat të paktën 600 ditë.

ELENA MILEVSKA SHTRBEVSKA – ODA EKONOMIKE

 Procedimi gjyqësor nuk është gjithmonë zgjidhja më e mirë. Përkundrazi, tendencat botërore tregojnë përdorimin gjithnjë e më të madh të metodave alternative të çështjeve gjyqësore ndërmjet subjekteve të biznesit. Kohëzgjatja mesatare e procedimeve para Gjykatës së Përhershme të Arbitrazhit është vazhdimisht në rënie dhe vitin e kaluar ishte rreth 184 ditë ose afërsisht gjashtë muaj.  

 Sipas Milevska Shtërbevska, nga numri i përgjithshëm i procedurave të arbitrazhit të filluara në periudhën 2015-2020, 40 % ishin për mosmarrëveshje me një element ndërkombëtar. Palët tregtare nga vendi, Turqia, Bullgaria, Kosova, Rumania, Rusia, Kroacia, Arabia Saudite, Serbia, Kina janë palë në procedurat e arbitrazhit.

 ELENA MILEVSKA SHTRBEVSKA – ODA EKONOMIKE

Raporti i fundit i Komisionit Evropian për vendin tonë shprehet qartë se janë të nevojshme përpjekje për të përmirësuar më tej përdorimin e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve, duke përfshirë edhe odat përkatëse. Javën e kaluar kemi miratuar rregulla të reja të arbitrazhit për të modernizuar procedurën e arbitrazhit dhe efikasitetin e saj më të madh – komunikimi më i lehtë, paraqitja elektronike e paraqitjeve dhe aftësia për të paraqitur prova përmes video konferencës.

Në tre vitet e fundit, procedimet para Gjykatës së Arbitrazhit në Odën e Tregtisë kanë qenë për pretendime që vijnë nga kontrata të shitjes, kontrata të bashkëpunimit të biznesit, kontrata të prokurimit publik, kontrata ndërtimi, kontrata shërbimi sigurie dhe të tjera. Shumica e proceseve gjyqësore bazohen në borxhe (75%), dëmtime (15%) dhe të tjera (10%). /KlanMacedonia

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia