close

Pse çdo vend në botë sot është në borxhe?!

Vendet sot janë në borxhe për një sërë arsyesh. Një nga arsyet kryesore është se shumë vende duhet të marrin hua para për të paguar për gjërat që kanë nevojë ose duan. Këto gjëra përfshijnë gjëra të tilla si ndërtimi i rrugëve, shkollave, spitaleve dhe infrastrukturës tjetër, si dhe ofrimi i shërbimeve sociale si kujdesi shëndetësor dhe arsimi.

Një arsye tjetër që vendet janë në borxhe është se ato mund të kenë pasur një rënie në ekonominë e tyre, që do të thotë se nuk po bëjnë aq para sa më parë. Kjo mund të ndodhë për shumë arsye, të tilla si rënia e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve që eksporton një vend, ose një fatkeqësi natyrore që dëmton infrastrukturën e vendit.

Për më tepër, vendet mund të jenë gjithashtu në borxhe për shkak të niveleve të larta të shpenzimeve qeveritare për gjëra të tilla si ushtria, mirëqenia dhe pensionet. Disa vende kanë gjithashtu sisteme të mëdha të sigurimeve shoqërore dhe ndërsa popullsia plaket, kostot e këtyre sistemeve rriten, duke e bërë të vështirë për qeverinë të balancojë buxhetin e saj.

Interesi i borxhit të mëparshëm gjithashtu mund të jetë një faktor, pasi vendet duhet të paguajnë interes për paratë që kanë marrë hua, të cilat mund të shtohen me kalimin e kohës.

Për më tepër, disa vende duhet të marrin hua para për të ndihmuar qytetarët e tyre gjatë periudhave të vështira, të tilla si një recesion ose një fatkeqësi natyrore. Në raste të tilla, qeveritë mund të marrin hua para për të ndihmuar qytetarët të mbajnë vendet e tyre të punës, ose për të rindërtuar shtëpitë dhe bizneset që u shkatërruan.

Është e rëndësishme të theksohet se jo i gjithë borxhi është i keq dhe mund të përdoret për të investuar në infrastrukturë, arsim dhe gjëra të tjera që mund ta ndihmojnë vendin të rritet dhe të zhvillohet në afat të gjatë. Megjithatë, kur vendet marrin shumë borxhe, mund të bëhet problem, pasi mund të jetë e vështirë për ta të paguajnë paratë që kanë marrë hua dhe mund të kufizojë aftësinë e tyre për të investuar në gjëra të tjera.

/ SCAN