close
Vendi

QEVERIA: HETIME NË MINISTRINË E KULTURËS PËR MARRËVESHJET E 24.07.2020

269BB557-4963-4E5F-85C0-05C8BA659D3A

Qeveria në seancën e 71-të ka shqyrtuar dhe miratuar Informacionin për situatën e konstatuar faktike nga kontrolli I realizuar të projekteve të zgjedhur në konkursin e sivjetshëm për financimin e projekteve me interes kombëtar nga fusha e folklorit, muzikës dhe veprimtarisë së skenës muzikore dhe projektet interdisiplinare për vitin 2020 dhe k ngarkuar Ministrinë e Kulturës të kryejë pagesën e mjeteve për këto në vlerë prej 29.519.658,00 denarëve që conform kontrollit të kryer kanë dorëzuar dokumentacionin e kompletuar dhe dëshmi për projektin e realizuar.

Ministria e Kulturës me procedurë ligjore dhe pas mbikqyrjes së zbatuar inspektuese nga ana e Sektorit për mbikqyrje inspektuese pranë Ministrisë do t`I shfuqizojë marrëveshjet me ata shfrytëzues që conform kontrollit të realizuar nuk kanë dorëzuar dokumentacionin dhe dëshminë për projektin e realizuar dhe do të kërkojë kthimin e mjeteve të paguara.

Në afat prej pesë ditëve nga dita e miratimit të kësaj informate, Ministria e Kulturës do t`I informojë; Entin Shtetëror për Revizion, Antikorrupionin dhe Drejtorinë e Policisë Financire me qëllim që conform kompetencave të konstatuara me ligj, të kryejnë kontrolle në punën e Ministrisë së Kulturës në pjesën e bazës ligjore të marrëveshjeve dhe anekseve të marrëveshjeve të dakorduara më 24.07.2020. /KlanMacedonia

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia