close

RASTI TANKU: SHTYHET DËNIMI PËR JANKULLOVSKËN DERI MË 1 KORRK

Gjykata Themelore Shkupi 1 kumtoi se aktvendimi i Gjykatës së Apelit – Shkup nga Prokuroria Publike për ndjekje të veprave penale dhe të lidhura të cilat rrjedhin nga ndjekja e paligjshme e komunikimeve të emëruar si “Tank” me të cilën ankesa e G.J. të cilës iu gjykua në procedurën e ndarë, pjesërisht sugjerohet në mënyrën që ndryshon gjykimi i shkallës së parë në pjesën e dënimit, së bashku me shënimet nga lënda e dorëzuar deri tek Gjykata

Themelore Shkupi 1 – Shkup. Gjykata përkujton se disa herë është drejtuar deri tek Gjykata supreme me propozim për të dorëzuar kopje nga lënda për të cilën ka vepruar Gjykata e Apelit, që të mos zvarritet procedura, por nuk ka marr asnjë përgjigje. Jankulloska është dënuar me burg për furnizimin e “mercedesit” luksoz në procedurën e ndarë për rastin “Tank” të PSP-së. /Klan Maqedoni/