close

REKA: MANASTIRI, QYTET I ZBRAZUR DHE KJO ËSHTË BRENGOSËSE 

Fushatën për presidencialet Prof. Blerim Reka e ka vazhduar në qytetin e Manastir, Cërnilishtë dhe Zhitoshë. Qyteti i zbrazur, ndjenja e zbrastirës është përshtypja e parë që ndjen në qytetin e Manastiri, tha Reka në takimin me qytetarët.

“Maqedonia nuk ka kapacitet institucional për ta dërguar këtë shtet përpara. Ky shtet nuk shkon përpara nëse ende oligarkia qëndron përpara politikëbërjes, ka theksuar kandidati për president Blerim Reka në takimin e tij me qytetarët e Manastirit, Zhitoshës dhe Cërnilishtës.

Karavani i kandidatit të vetëm Shqiptarë ka vizituar shtëpinë e Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir. /Lulzime Ameti/