close

TË ENJTEN NIS PROCEDURA PËR SHKARKIMIN E JANEVËS 

Raporti i klasifikuar, seanca e komisionit e mbyllur


Derisa në Prokurorinë për krim të organizuar çdo ditë vijnë biznesmenë dhe artistë për dëshmuar, raporti i njërës prej të dyshuarve kryesor arriti në Kuvend. Raporti i Këshillit të Prokurorëve për Prokuroren Speciale, Katica Janeva është i klasifikuar, e me shumë gjasë kjo do të thotë se seanca e Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve do të jetë e mbyllur për publikun. Kryetari i komisionit, deputeti Ilija Dimovski, thotë që ka interes të madh publik në këtë raport, dhe se duhet seanca të jetë e hapur, por dokumentin mund ta deklasifikoj vetëm institucioni që e ka klasifikuar.

“Do të dërgoj letër deri tek kryetari i ri i Këshillit të Prokurorëve, zoti Aco Kolevski, ku do të cekë këtë dispozitë të ligjit dhe do të kërkoj deklasifikim të raportit, me mbajtjen e mundësisë që këshilli të vendos me votim për propozimin e mbrojtjes së fshehtësisë së materialit.” – tha Ilija Dimovski, deputet i VMRO-DPMNE-së.

Dimovski potencoi dispozita ligjore që i japin të drejtë vetë anëtarëve të komisionit për të vendosur se a do të jetë seanca e mbyllur apo e hapur, por dokumente të klasifikuara nuk mund të ndahen me publikun. Nga gjithsej 13 anëtarë, 10 kanë certifikatë sigurie, dhe do të mund të marrin pjesë në seancën e Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve, por kryetari Dimovski, i ftoi të gjithë deputet që posedojnë certifikatë të jenë prezent.
Deputeti i VMRO DPMNE-së nuk ishte në mundësi të ndajë detaje të raportit, por nga ajo që ai e ka parë, është i bindur, ka elemente serioze që kërkojnë veprim të menjëhershëm.

“Duke dashur ta respektojmë ligjin, deri më tani në Kuvend raportin e kemi parë vetëm unë dhe zoti Talat Xhaferi dhe askush tjetër. Nga ajo që pata mundësi ta shoh, po ka elemente edhe më shumë sa që duhet që Kuvendi të veproj dhe të vendos.“-shprehet Ilija Dimovski, deputet i VMRO-DPMNE-së.

E përveç artistëve dhe biznesmenëve, edhe politikanëve iu erdhi radha të thirren në Prokurorinë për krim të organizuar. Sipas informatave të fundit, nesër do të dëshmojë deputetja, Frosina Remenski. /Furkan Saliu/