close

(VIDEO) UNESCO: SHANSI I FUNDIT PËR RAJONIN E OHRIT

Zgjerimi i zonës së mbrojtur në Shqipëri u jep kohë autoriteteve të Shkupit e Tiranës


Komisioni për trashëgimi botërore të UNESCO-s në takimin e sotëm në Azerbejxhan ka miratuar zgjerimin e zonës së mbrojtur si trashëgimi natyrore e kulturore, rreth Liqenit të Ohrit, në anën e Shqipërisë. Duke potencuar domosdoshmërinë e bashkëpunimit tejkufitar dhe koordinim të institucioneve që të mbrohet i gjithë rajoni i Ohrit, Maqedonia e Veriut fitoi kohë, që deri në Shkurt të fillojë me zgjidhjen e një liste të gjatë të problemeve, për ç`shkak Ohri si një qytet-margaritar i kulturës mori epitetin e qytetit të rrezikuar.

Me fjalët “degradim”, “lënie pasdore”, “moskujdesje” e të ngjashme pjesëmarrësit e takimit të Komisionit për trashëgimi kulturore të UNESCO-s në Baku të Azerbejxhanit, e kanë përshkruar ngecjen e rajonit të Ohrit lidhur me kushtet për mbijetesën e llojeve endemike të bimëve dhe peshqve, por edhe të arkitekturës dhe ndërtimet e vjetra. Shembujt që janë paraqitur për përshkrimin e ngecjes në katër dekadat e fundit, kanë të bëjnë me ndërtimet e jashtëligjshme dhe në rritje të industrisë së turizmit, por edhe ndotjen e ujit të liqenit, me ujra fekal duke vënë në rrezik florën dhe faunën.

“Ky rajon është goditur nga një zhvillim jo përkatës dhe është lënë pasdore. Planifikimi ka qenë kryesisht joefikas dhe i dëmshëm, në veçanti rreth ndërtimit të infrastrukturës për nevojat e turzimit. Kualiteti i ujit është shqetësimi kryesor kur bëhet fjalë për mbrojtjen e natyrës”-shprehen nga UICN- Trupi Këshilldhënës-UNESCO.

Por, kërkesa e Shqipërisë që të zgjerohet zona nën mbrojtjen e UNESCO-s, duke llogaritur edhe siujdhesën Lin dhe gjithë sipërfaqen e ujit, në njëfarë mënyre ka ndihmuar edhe Maqedoninë  e Veriut, që të mos hyjë në listën e trashëgimeve natyrore e kulturore të rrezikuar.

“Ne jemi të lumtur që i gjithë rajoni i Ohrit do të mbulohet dhe do të mbrohet si trashëgimi boëtrore kulturore. Por, megjithatë, edhe pse i pranojmë vërejtjet e evaluimit se ekzistojnë çështje që ngrisin shqetësime serioze, si presionet nga turizmi, peshkimi i tepruar, kontaminimi i ujit, ne kemi dorëzuar një amendament, për shkak se vlerësojmë se dy vendeve duhet t`u jepet kohë, që me bashkëpunim ndërkufitar t`u përgjigjen këtyre kërcënimeve me të cilat ballfaqohen. Këtë herë të mos futen në listën e trashëgimive të rrezikuara.”-deklarojnë nga UNESCO.

Përfaqësuesi I Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Ministri I Diasporës Edmond Ademi, i cili kërkoi afat deri në Shkurt të vitit të ardhshëm, që të eliminohen problemet, ka falënderuar dhe ka përshëndetur zgjerimin e zonës së mbrojtur në anën e Shqipërisë, duks shfaqur shpresën se në seancën e ardhshme të përbashkët qeveritare Maqedoni e Veriut – Shqipëri do të diksutohet kjo temë.

“Komiteti vendosi që të mos e vendos Ohrin dhe Rajonin e Ohrit në listën e trashëgimisë së rrezikuar kulturore. Vendimi i sotëm është shtytje dhe përkrahje për Qeverinë, për Komunat dhe për të gjitha institucionet t`i zbatojnë rekomandimet tjera” –tha Edmond Ademi-Ministër.

Autoritetet lokale në Ohër kanë identifikuar mbi një mijë ndërtime të egra në zonën e mbrojtur afër Liqenit, por edhe lëshime në funksionimin e kolektorit, që ka rezultuar me ndotje të ujit. Por, OJQ-të ashpër kanë kritikuar pushtetin lokal dhe atë qendror, që për katër dekada në vend të konservimit kanë lejuar degradimin e rajonit dhe cënimin e rreth dy mijë llojeve endemike. Amendamentin e Hungarisë, që tu jepet kohë Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë e kanë përkrahur Norvegjia, Tunizia, Kina, Azerbejxhani, Brazili, Guatemala dhe vende të tjera. /Biljana Georgievska/

 

 

Nëse je pranë një vendi ngjarje, ke fotogorafi apo video, atëherë ti raporto. Na shkruaj në klanmacedonia@gmail.com
TI RAPORTON!